MOETEN - WILLEN - KUNNEN 

Waar een wil is, is een weg 



BOKS - STERK ZONDER VECHTEN

THEMA programma voor groepen
Leeftijd: 10 tot 16 jaar
Duur: 1 tot 1,5 uur per training

Met elke training krijgen de kinderen zowel fysieke als mentale opdrachten.
Deze opdrachten hebben te maken met het veelgenoemde begrip "weerbaarheid".
Er komen verschillende thema's aan bod, welke met weerbaarheid te maken hebben.

Deze thema's zijn onderverdeeld in zes trainingen, namelijk:

Thema 1:
Voor jezelf opkomen;

Thema 2:
Focus en concentratie

Thema 3: 
Deel 1. hulp vragen en bieden

Deel 2. Communicatie

Thema 4:
Omgaan met competitie

Thema 5:
Het herkennen en erkennen van emoties en grenzen

Thema 6:
Samenwerken en afsluiting

Bij de fysieke opdrachten worden er soms enkele vragen gesteld. Deze zijn opgesteld in een werkboek die de kinderen  meekrijgen. Hiermee hoop ik inzicht en bewustzijn te creëren. De vragen worden tijdens de les behandeld. Na 6 trainingen mag het werkboek mee naar huis.