Waar staat MWK voor?

MWK staat voor "Moeten, Willen en Kunnen". Mijn motto is namelijk: "je hebt moeten, willen en kunnen". Als ik iets moet dan zou ik het kunnen, maar dat zegt niet dat ik het zou willen. Als ik iets wil dan zou ik het doen, omdat ik weet dat ik het kan". Ofwel, waar een wil is, is een weg en daar geloof ik zeker in. Mijn overtuiging is dat deze drie kernwoorden ook voor mensen geldt die iets willen leren. Hoe de (hulp)vraag ook luidt, je hebt naar mijn idee altijd met deze drie kernwoorden te maken. 


Samen met het kind, het gezin of de groep hoop ik een "wil" te creëren, zodat er veel mogelijkheden ontstaan om tot ontwikkeling te komen. Interne motivatie is hierbij enorm belangrijk. Indien deze niet aanwezig is, is het belangrijk om hier eerst aan te werken. Wanneer deze al wel aanwezig is, ben ik ervan overtuigd dat alles te leren valt. Samen gaan wij werken aan een Mentaal Weerbaar Karakter. Ook wanneer het om fysieke of lichamelijke redenen niet kan, wil ik er samen naar kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het kind of de jongere toch succeservaringen op kan doen, zodat het zelfvertrouwen kan groeien! We kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

 
E-mailen
Map
Info
LinkedIn