Waar een wil is, is een weg!

Reglementen 

Algemene voorwaarden
Om goede zorg en hulpverlening mogelijk te maken, heeft MWK Algemene Voorwaarden opgesteld. 
Deze kunt u via e-mail opvragen. 

Klachtenregeling

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moet elke ZZP-er in de zorg een klachtenregeling hebben en hulpvragers/opdrachtgevers de mogelijkheid bieden tot onafhankelijke klachtenbehandeling. Uw wensen staan centraal voor MWK en MWK probeert zich daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de verkregen hulpverlening en ondersteuning. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dat bespreekbaar maken met MWK. U kunt contact opnemen via het contactmenu. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u eventuele klachten indienen bij Klachtenportaal Zorg. Ieder ingediende klacht wordt in behandeling genomen. Het proces verloopt in principe zoals weergeven wordt in de klachtenregeling. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een oplossing. 

 

Privacybeleid 

MWK Hulpverlening en Ondersteuning op maat hanteert een privacybeleid met betrekking tot de verwerking van gegevens van hulpvragers/cliënten. In dit beleid geeft MWK aan hoe zij omgaat met de gegevens en daarmee de privacy van haar hulpvragers.

 

E-mailen
Map
Info
LinkedIn