Waar een wil is, is een weg!

Project BOKS 2015 - heden

Het project BOKS is ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar met lichte hulpvragen. De persoonlijke begeleiding bestaat uit persoonlijke vechtsporttraining en gespreksvoering op maat, omdat ik ervan overtuigd ben dat men door middel van (vecht)sport méér kan bereiken dan door enkel een gesprek achter een bureau. Persoonlijke doelen staan centraal, waarbij vechtsport als middel ingezet wordt om te werken aan de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling. Samen met het kind en diens ouder(s) zal ik de gewenste doelen in kaart brengen en er alles aan doen om samen deze doelen te bereiken. Het programma zal per kind verschillend zijn, afhankelijk van hetgeen er uit het vrijblijvend kennismakingsgesprek komt.

Het project BOKS geldt voor kinderen die bijvoorbeeld gepest worden, moeilijk uit hun schulp komen, weinig (zelf)vertrouwen hebben of vanwege een andere reden aan zichzelf willen werken. De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd en het niveau van het kind of de jongere. Door periodiek één op één contact te hebben kan ik de voortgang bewaken en aandachtspunten kenbaar maken. De hoeveelheid persoonlijke begeleiding en training is afhankelijk van de inschatting die ik maak en van de behoefte van de ouders en het kind. Ouders mogen, indien gewenst, te allen tijde bij de begeleiding aanwezig zijn.

De combinatie pedagogiek, sport, spel en creativiteit is een unieke manier om aan doelen te werken. De nadruk ligt in het programma dus niet op het aanleren en/of verbeteren van de vechtsporttechnieken, maar op het stimuleren van de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling van het kind. 

Wilt u uw kind aanmelden voor BOKS? 
Dan kunt u via de afbeelding alvast het intakeformulier uploaden. Deze kunt u mee sturen in de mail naar stevie@mwk-breda.nl

 

BOKSintakeformulier


E-mailen
Map
Info
LinkedIn